Fioka za američki plakar

Materijal izrade je plastificirana polučelična žica u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.

Klizni mehanizam na teleskop klizačima, bez usporivača ili sa usporivačem (slow).

Mogućnost izrade po dimenzijama prema zahtevu kupca, kao i isporuka klizača određenog proizvođača.

 

KARKTERISTIKE:

  • Mogućnost cirkulacija vazduha
  • Lako izvlačenje pomoću teleskop klizača

 

Mere su date u milimetrima

Dimenzije:

Unutrašnja širina element B (mm) B1 (mm) H (mm) L (mm) Lklizača (mm) Težina (kg) Šifra artikla
450 430 100 420 400 450-10
450 430 150 420 400 450-15
450 430 250 420 400 450-25
650 630 100 420 400 650-10
650 630 150 420 400 650-15
650 630 250 420 400 650-25