KATEGORIJE PROIZVODA

KATEGORIJE PROIZVODA

Džambo šina

Noseći ram izrađen od četvrtastih plastificiranih cevi u metaliksivoj boji, sa podešavajućim dodacima.

Korpa za džambo šinu

Korpa za džambo šinu je izrađena od polučelične plastificirane žice.

Mini džambo šina

Noseći ram izrađen od četvrtastih plastificiranih cevi u metaliksivoj boji, sa podešavajućim dodacima.

Korpa za mini džambo šinu

Korpa za mini džambo šinu  je izrađena od polučelične plastificirane žice.

Viseća korpa tip A

Materijal izrade je polučelična žica plastificirana ili niklovana. Klizni mehanizam na teleskop klizačima.

Viseća korpa tip B

Materijal izrade je polučelična žica plastificirana ili niklovana. Klizni mehanizam na teleskop klizačima.

Ekonomik bočna fioka

Materijal izrade je polučelična žica plastificirana u sivoj boji ili po zahtevu kupca.

Klasik bočna fioka

Materijal izrade je polučelična žica plastificirana ili niklovana. Klizni mehanizam na teleskop klizačima.

Strong bočna fioka

Materijal izrade je polučelična žica plastificirana ili niklovana. Klizni mehanizam na teleskop klizačima.