KATEGORIJE PROIZVODA

KATEGORIJE PROIZVODA

Dzambo sina

Džambo šina

Noseći ram izrađen od četvrtastih plastificiranih cevi u metaliksivoj boji, sa podešavajućim dodacima.
Korpa za dzambo sinu

Korpa za džambo šinu

Korpa za džambo šinu je izrađena od polučelične plastificirane žice.
Mini dzambo sina

Mini džambo šina

Noseći ram izrađen od četvrtastih plastificiranih cevi u metaliksivoj boji, sa podešavajućim dodacima.

Korpa za mini džambo šinu

Korpa za mini džambo šinu  je izrađena od polučelične plastificirane žice.

Viseća korpa tip A

Materijal izrade je polučelična žica plastificirana ili niklovana. Klizni mehanizam na teleskop klizačima.

Viseća korpa tip B

Materijal izrade je polučelična žica plastificirana ili niklovana. Klizni mehanizam na teleskop klizačima.
Ekonomik bocna fioka

Ekonomik bočna fioka

Materijal izrade je polučelična žica plastificirana u sivoj boji ili po zahtevu kupca.
Klasik bocna fioka

Klasik bočna fioka

Materijal izrade je polučelična žica plastificirana ili niklovana. Klizni mehanizam na teleskop klizačima.
Strong bocna fioka

Strong bočna fioka

Materijal izrade je polučelična žica plastificirana ili niklovana. Klizni mehanizam na teleskop klizačima.