KATEGORIJE PROIZVODA

KATEGORIJE PROIZVODA

Ravna sa 4 stranice

Korpa za veš – ravna sa četiri stranice

Izrađuju se po dimenzijama prema zahtevu.
Ravna sa 3 stranice

Korpa za veš – ravna sa tri stranice

Izrađuju se po dimenzijama prema zahtevu.
Kosa sa 4 stranice

Korpa za veš – kosa sa četiri stranice

Izrađuju se po dimenzijama prema zahtevu.