Podna fioka

Podna fioka sastoji se od dve žičane korpe koje se zajedno izvlače. Žičana podna fioka koristi se kao fioka za šerpe i posuđe, a zbog dodatih pregrada na donjoj žičanoj korpi i kao držač flaša i tegli.

Materijal izrade podne fioke je plastificirana polučelična žica u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.

Klizni mehanizam na teleskop klizačima, bez usporivača ili sa usporivačem (slow).

 

KARAKTERISTIKE:

  • Pogodna za donji element sa ukrasnom maskom (frontom)
  • Lako zatvaranje pomoću teleskop klizača
  • Omogućava dostupnost i preglednost posuđa

Mere su date u milimetrima

Dimenzije:

Širina elementa B (mm) B1 (mm) H (mm) L (mm) Lklizača (mm) Težina (kg) Šifra artikla
250 202 490 470 450 4,65 320-25
300 252 490 470 450 5,15 320-30
350 302 490 470 450 5,60 320-35
400 352 490 470 450 6,10 320-40
450 402 490 470 450 6,35 320-45
500 452 490 470 450 6,55 320-50
550 502 490 470 450 6,80 320-55
600 552 490 470 450 7,10 320-60