KATEGORIJE PROIZVODA

KATEGORIJE PROIZVODA

Podna fioka

Podna fioka

Materijal izrade je plastificirana polučelična žica u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.
Podna fioka ekskluziv

Podna fioka – EKSKLUZIV

Materijal izrade je plastificirana polučelična žica, u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.
Podna praktik fioka

Podna praktik fioka

Materijal izrade je plastificirana polučelična žica u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.
Podna praktik ekskluziv

Podna praktik fioka – Ekskluziv

Materijal izrade je plastificirana polučelična žica, u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.
Podna fioka nosac vreca

Podna fioka – nosač vreća za otpatke

Materijal izrade je plastificirana polučelična žica u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.