Podna fioka – nosač vreća za otpatke

Materijal izrade je plastificirana polučelična žica u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.

Klizni mehanizam na teleskop klizačima, bez usporivača ili sa usporivačem (slow).

 

KARAKTERISTIKE:

  • Pogodna za donji element sa ukrasnom maskom (frontom)
  • Lako zatvaranje pomoću teleskop klizača
  • Slobodna cirkulacija vazduha

Mere su date u milimetrima

Dimenzije:

Širina elementa B (mm) B1 (mm) H (mm) L (mm) Lklizača (mm) Težina (kg) Šifra artikla
300 252 490 470 450 4,40 323-30
400 352 490 470 450 4,90 323-40
500 452 490 470 450 5,34 323-50