Korpa za mini džambo šinu

Korpa za mini džambo šinu  je izrađena od polučelične plastificirane žice u metaliksivoj boji (M) ili niklovana (NiCR).

 

KARAKTERISTIKE:

  • Laka za rukovanje
  • Mogućnost postavljanja korpe na željenu visinu pomoću
    metalnih nosača
  • Dve pomerljive pregrade
  • Tri različite dimenzije korpi prilagođene širini elementa
  • Maksimalno iskorišćenje prostora

Dimenzije:

Širina elementa (mm) B (mm) H (mm) L (mm) Težina (kg) Šifra artikla
150 96 75 465 0,66 111-15
200 146 75 465 0,77 111-20
250 196 75 465 0,87 111-25