KATEGORIJE PROIZVODA

KATEGORIJE PROIZVODA

Ekonova ladica

Materijal izrade je plastificirana polučelična žica, u meteliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.

Ograda za ladicu

Materijal izrade je plastificirana polučelična žica u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.

Ugaona okretna mreža pola kruga

Materijal izrade je polučelična plastificirana žica u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.

Ugaona okretna mreža ¾ kruga

Materijal izrade je polučelična plastificirana žica u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.

Ugaona okretna mreža pun krug

Materijal izrade je polučelična plastificirana žica u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.

Stub za okretne mreže

Noseći stub izrađen od plastificirane kružne cevi u metaliksivoj boji. Mogućnost podešavanja prema visini elementa, kao i postavljanje mreža na željenu visinu.

Šina za kuhinjske krpe

Materijal izrade je polučelična plastificirana žica u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.

Korpa za deterdžent

Materijal izrade je polučelična plastificirana žica u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.

Nosač vreća za otpatke

Materijal izrade je polučelična plastificirana žica u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.