KATEGORIJE PROIZVODA

KATEGORIJE PROIZVODA

Viseći nosač začina

Materijal izrade je polučelična žica niklovana - NiCr.

Viseća polica univerzalna

Materijal izrade je polučelična žica niklovana - NiCr.

Viseći nosač čaša i šolja

Materijal izrade je polučelična žica niklovana - NiCr.

Šipka za vešanje

Izrađena od okrugle cevi i dodataka, svi elementi zaštićeni niklovanjem - NiCr.

Ladica teleskop

Materijal izrade je plastificirana polučelična žica u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.

Fioka za američki plakar

Materijal izrade je plastificirana polučelična žica u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.

Nosač za pantalone

Materijal izrade je plastificirana polučelična žica u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.

Nosač za fajlove

Materijal izrade je plastificirana polučelična žica u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.

Korpa za veš

Materijal izrade je plastificirana polučelična žica u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.