KATEGORIJE PROIZVODA

KATEGORIJE PROIZVODA

Dzambo sina

Džambo šina

Noseći ram izrađen od četvrtastih plastificiranih cevi u metaliksivoj boji, sa podešavajućim dodacima.
Korpa za dzambo sinu

Korpa za džambo šinu

Korpa za džambo šinu je izrađena od polučelične plastificirane žice.