KATEGORIJE PROIZVODA

KATEGORIJE PROIZVODA

Klasik ladca 400

Klasik ladica

Materijal izrade je plastificirana polučelična žica u meteliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.
Ekskluziv ladica 400 morando

Ekskluziv ladica

Materijal izrade je plastificirana polučelična žica u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.
Ekonova ladica

Ekonova ladica

Materijal izrade je plastificirana polučelična žica, u meteliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.
Ladica teleskop

Ladica teleskop

Materijal izrade je plastificirana polučelična žica u metaliksivoj (M), beloj (B) ili u boji po zahtevu kupca.