KATEGORIJE PROIZVODA

KATEGORIJE PROIZVODA

Mini dzambo sina

Mini džambo šina

Noseći ram izrađen od četvrtastih plastificiranih cevi u metaliksivoj boji, sa podešavajućim dodacima.

Korpa za mini džambo šinu

Korpa za mini džambo šinu  je izrađena od polučelične plastificirane žice.