KATEGORIJE PROIZVODA

KATEGORIJE PROIZVODA

Viseća korpa tip A

Materijal izrade je polučelična žica plastificirana ili niklovana. Klizni mehanizam na teleskop klizačima.

Viseća korpa tip B

Materijal izrade je polučelična žica plastificirana ili niklovana. Klizni mehanizam na teleskop klizačima.